Stanice metra Bořislavka

Stanice metra Bořislavka je součástí stavby "Výstavba metra V.A ( Dejvická - Motol )". Jedná se o nový úsek o délce 6 km na jedné z nejvytíženějších podzemních drah na světě ( v přepočtu na počet obyvatel ). Povede ze stanice Dejvická do stanice Motol a byl zprovozněn na podzim roku 2014. Byly zde vybudovány čtyři nové stanice - Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol.

Stanice Bořislavka je vybudována pod ulicí Evropská. Je navržena jako ražená - jednolodní, s jedním hloubeným vestibulem přímo pod povrchem. Hloubka stanice je 27,8m. Vestibul u východního čela stanice má vazbu na plánovaný malý terminál městských a příměstských linek autobusové dopravy. Vestibul dála navazuje na chodbový podchod pod Evropskou ulicí, který byl zrealizován v rámci výstavby obchodně administrativního centra. Samozřejmostí je přístup k tramvajové dopravě.

Společnost ULMA Contrucción CZ, s.r.o. dodávala tunelovou formu, armovací a izolatérský vozík.

Tunelová forma s ocelovou obálkou je sestavena převážně ze standardních skladových komponentů, tedy z prvkového systému ALPI - MECCANO. Hlavní pracovní postupy a zejména pohyby byly prováděny hydraulicky ( zdvih x spouštění, pojezd, odklápění křídel ). Během montáže formy - která je taktéž zajišťována společností ULMA Construcción CZ - byl zdvižen 100t vrchlík formy o 4,5m, přes 4 vysoko-pevnostní tyče skrz výtahovou šachtu ( délka tyčí 28m ), poté byly namontovány hlavní podpory a pojezdy formy, následně pak osazena křídla. Společnost ULMA Construcción CZ dokončila montážní práce na staveništi s tím, že podle vývoje prací lze usuzovat, že systém MECCANO umožňuje díky své variabilitě nejen montáž v extrémně prostorově a manipulačně obtížných podmínkách, ale také časově efektivní práci, s nízkou dobou montáže.

Hlavní technické údaje tunelové formy s ocelovou obálkou:
- délka formy: 10,125 m
- výška formy: 10,416 m
- šířka formy: 18,24 m
- hmotnost formy: 130 t
- počet betonážních taktů: 20