Stěnové rámové bednění ORMA

Bednění ORMA účinně přispívá k minimalizaci nákladů a zkracuje čas potřebný na montáž, čímž značně zvyšuje výkonnost stavby.

Systém se skládá převážně z panelů, které se spojují zámky. Dohromady pak mohou bezpečně vytvářet velké bednící segmenty.

ORMA se svým příslušenstvím nabízí bezpečné řešení pro všechny druhy geometrií.

Hlavní charakteristiky:
Systém je navržen tak, aby odolal vysokému tlaku od betonové směsi. Je certifikován německou organizací GSV dle stanovených norem a předpisů.
 
Maximální dovolený tlak čerstvého betonu:
- Rozměrová řada 3.3 m: 80 kN/m2
- Rozměrová řada 2.7 m: 74 kN/m2

Maximální průhyby:
   60 kN/m2 (křivka 7, tab.3 DIN 18202)
   80 kN/m2 (křivka 6, tab.3 DIN 18202)
- Pro betonážní výšku ≤ 3.3 m pouze 2 spínací tyče
- Pro betonážní výšku > 3.3 m, potřeba 3 spínacích tyčí
 

VÝHODY:

  • Robustní panel je tvořen z ocelového rámu se zesílenými rohy.
  • Bednící plocha z překližkové desky poskytuje skvělý výsledný povrch betonu.
  • Panely jsou spojovány zámky pomocí úderu kladiva. To umožňuje tvořit velké bednící segmenty.
  • Zajišťuje tři funkce: spojení, vyrovnání, vyztužení.
  • Bezpečnostní prvky se snadno upevňují, což přispívá k bezpečnému užívání systému.

Galerie: