Letmá betonáž na Slovensku

Most přes Váh na slovenské dálnici D1 je budován v rámci dostavby dálnice na úseku Dubná Skala – Turany v km 12,941 83 východně od města Martin, realizovaná firmou Váhostav SK. Jedná se o třípolový, komorový most s označením SO 224 o délce polí 85 + 105 + 85, kdy prostřední pole přemosťuje řeku Váh, šířka mostu je 13,65 m. Z důvodu nebezpečí zvednutí hladiny řeky nebylo možné použít klasické bednění na pevné skruži, ale byla zvolena metoda letmé betonáže. Tato technologie se vyznačuje tím, že se betonují ve vzduchu malé úseky mostovky tzv. lamely, v tomto případě byla délka lamely 5m. Začíná se z mezilehlého pilíře – zárodku a betonuje se směrem k polovině rozpětí pole. Každá nově vybetonovaná lamela se připne pomocí předpínacích lan k již hotové konstrukci mostu.

Naše firma dodala 2ks betonářských vozíků, které jsou smontovány převážně ze standardizovaných profilů MECCANO a vytváří sofistikovanou příhradovou strukturu. Vozíky se pohybují do následujících lamel po kolejích a posun vozíků zajišťují hydraulické lisy. Pomocí dalších 200t lisů a spínacích tyčí DW 36 jsou vozíky před betonážemi připnuty k mostu, aby byla zajištěna přesná poloha a stabilita. Neopomenutelnou výhodou našeho systému letmé betonáže je výrazné usnadnění práce při armování a to díky možnosti vysunout vnitřní bednění do požadované polohy až následně po vyarmování dna a stěn komory. Neméně důležitá je i pohledovost a způsob přichycení betonářské překližky, kdy díky spojení MECCANA a OMEGY je překližka přichycena k OMEZE z vnější strany od betonu, čímž je zajištěn hladký negativ povrchu betonu, bez rušivých obtisků hlaviček vrutů.

Hlavní technické parametry MECCANO vozíku letmé betonáže:
Celková délka: 14 m
Celková výška při maximální výšce komory: 13 m
Celková hmotnost: 70 t
Délka jednoho betonážního taktu: 5 m
Maximální světlá výška komory: 4 m
Minimální světlá výška komory: 2,1 m
Počet betonážních lamel: 9 ks + 1 ks propojovací
 
Fotografie z této stavby naleznete v sekci referenční stavby http://ulma.cz/?q=cs/node/494