Kruhové stěnové bednění BIRA

Hlavní charakteristiky:
• Maximální dovolený tlak čerstvého betonu:
- 60 KN/m2 se systémem spínání DW15
- 80 KN/m2 se systémem spínání DW20
• Minimální poloměr zakřivení je 2.2 m
 
VÝHODY
 • Ocelová bednící plocha speciálně přizpůsobená pro zakřivené tvary
 • Pouze 2 spínací tyče na výšku
 • Široký sortiment panelů v šířkovém intervalu po 25 cm při vertikálním sestavování panelů.
 • Rozdílná šířka pro vnitřní a vnější panely
 • Jednoduchý systém blokování
 • Panely jsou spojovány zámky
 • Kompatibilní se systémem ORMA
 • Snížené množství příslušenství
 • Závěsná oka, vertikální spojovací prvky a stáčecí mechanismus jsou plně integrovány v panelu
 • Bezpečné zdvihání
   
Galerie: