2015/2016 - Most přes Úslavu SO 33-38-05

Název stavby: Modernizace trati Rokycany - Plzeň

Rok realizace: 2015 - 2016

Stavební firma: Metrostav a.s., Divize 5

Použitý systém: Meccano

Popis: Jedná se o dvojkolejný železniční most se dvěma samostatnými nosnými konstrukcemi. Tyto jsou spřažené ocelobetonové s horní mostovkou s kolejovým ložem a příhradovými nosníky proměnné výšky. Z hlediska bednění se jedná o Meccano konstrukci zavěšenou na závěsech navařených na hlavních nosnících. Konstrukce je včetně podvěšených lávek.

Galerie: