2016 - Most přes Kyselou vodu SO202

Název stavby: D3 0309/III Borek - Úsilné

Rok realizace: 2016

Stavební firma: Metrostav a.s.

Použitý systém: Meccano

Popis: Jedná se o komorový dálniční most s délkou nosné konstrukce 196m a šířkou v desce 14,95m. Jako bednění byl použit systém Meccano, vnější pojízdné dílce, vnitřní bednění pro první fázi překládané jeřábem, pro druhou fázi pojízdné na konzolách včetně zavěšených stojek.

Galerie: