2018 - Most Sokolov

Název stavby: Most Sokolov

Rok realizace: 3/2018 - 11/2018

Stavební firma: Bogl & Krýsl k.s.

Použité systémy: MECCANO, ENKOFLEX

Zajímavosti: Díky použití horního vozíku pro podepření bednění betonové desky, nebyla nutná již žádná dodatečná konstrukce pod mostem. Pro ulehčení práce na betonové desce bylo bednění podepřeno na minimálním počtu spojovacích tyčí. Toto řešení zvyšuje rychlost konstrukce a kvalitu konečného provedení betonového povrchu, protože pracovníci mohou používat vybrační kolejnice.

Šířka nosné konstrukce - 12 m

Délka nosné konstrukce - 298 m

7 polí (max 45m)

Maximální výška pilíře - 8 m

Video ze stavby můžete shlédnout na níže uvedeném odkazu:

https://vimeo.com/321446583

Galerie: