Komorové pažící boxy

Komorový pažicí prvek slouží jako instalační a pevnostní element pro kanálové pažnice.
Používá se zejména ve výkopech, v nichž se křižují vedení a kde není vhodné
použití velkoplošného pažení.
V závislosti na tvaru a šířce pažnice nabízíme různé základní systémové délky.

Délka pažení: 3,40 m / 3,63 m / 4,03 m
Výška komorového prvku: 0,97 m
Průměr průchozí roury: max. 3,35 m
Hloubka nasazení: variabilní

Galerie: