Jednokluznicový pažící systém Rollbox

U pažicího systému Rollbox tvoří vždy dvojice jednoduchých kluznic spolu s nejméně dvěma rozpěrami pevný vodící rám, který zaručuje ve všech stavebních fázích pevnost a stabilitu celého pažicího systému.
 
Pažicí desky a nosníky se u jednokluznicového pažicího systému Rollbox zapouštějí svisle do země po předchozím, v závislosti na struktuře zeminy maximálně 0,50 metrovém vyhloubení.
 
Pažicími deskami i vodícími rámy je možno při montáži i demontáži manipulovat nebo je i vytahovat potřebným směrem nezávisle na sobě.

Délka modulu: 2,09 m - 6,34 m
Délka vodící lišty: 3,35 m / 4,00 m
Výška desky: 1,32 m / 2,32 m
Průměr průchozí roury: 1,425 m / 2,09 m

Galerie: