Staveništní komunikace

Snadná a rychlá pokládka
Použití moderní staveništní komunikace alternativně ke klasickým přístupovým cestám pro bagr otevírá stavebním firmám nové technické a ekonomické možnosti. Pro přívoz či odvoz bagru nejsou nutná žádná speciální vozidla. Pokládku jednotlivých elementů staveništní komunikace lze provést bez rozsáhlých přípravných zemních prací. Na základě jednoduché konstrukce a speciálních spojovacích prvků lze pokládku provést relativně rychlým tempem.

Jednoduchá montáž
Staveništní komunikace se skládá ze stabilních podélných úhlů a příčných speciálních profilů.
Montáž elementů o délce 2,34 m a šířce 3,80 m je na staveništi velice jednoduchá:
Z nákladního automobilu jedoucího pozpátku bagr postupně vybírá prvky staveništní komunikace. Potom se desky propojují řetězovým zámkem.

Vysoká flexibilita na staveništi
Stavební komunikace splňuje nejvyšší nároky na zatížení. Lze ji jednoduše přepravit a rychle položit. Celkové náklady na tradiční staveništní komunikaci se skládají z odhrnutí nebo odkrytí a uložení ornice, položení geotextilie a štěrkového krytu s následným zhutněním, odstranění a odvozu použitého štěrku a opětného zasypání ornicí.

Tyto práce při použití nové staveništní komunikace E+S odpadají.
Kromě toho se mobilní staveništní komunikace vyznačuje svou flexibilitou.

Galerie: